Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 03/08/2015 ]

Để học tốt các môn học : Bí quyết giúp học sinh học tập và ôn thi tốt. Dành cho học sinh cấp II, III / Ngô Thảo b.s. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 193tr.; 21cm

 
Tóm tắt: Tổng hợp những kinh nghiệm, những phương pháp học tập giúp các bạn học sinh rút ra những bí quyết học tập hiệu quả.
▪ Từ khóa: PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP | ÔN TẬP | TRUNG HỌC
▪ Ký hiệu phân loại: 373.13 / Đ250H

PHÒNG ĐỌC:

DVL.017136

PHÒNG LUÂN CHUYỂN:

LC.031361, 31362

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - 83 năm một chặng đường lịch sử / Lê Trung Kiên chủ biên; Bùi Văn Tuấn... [và những người khác] tổ chức và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2014. - 423 tr. ; 28 cm

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh qua các kỳ đại hội, Đoàn thanh niên học tập và làm theo lời Bác, những mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn, giải pháp nâng cao hoạt động công đoàn

Số phân loại: 369.409597 / Đ406TH

Số ĐKCB: VT.006014Các sách khác