Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 03/08/2015 ]

Đại tướng trong lòng dân / Phạm Phương Thảo... [và những người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013. - 325 tr. : hình chân dung, ảnh màu ; 21 cm

 Tập hợp những bài viết, bài trả lời phỏng vấn, bài cảm nghĩ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sách gồm bốn phần:

Các sách khác