Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 21/07/2016 ]

Văn hóa ẩm thực vùng Quan họ / Lê Thị Chung. - Bắc Ninh : Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh xuất bản, 2011. - 139tr; 19cm


Tóm tắt: Giới thiệu những nét đẹp về văn hóa ẩm thực của vùng đất Quan họ Kinh Bắc
▪ Từ khóa: VĂN HÓA DÂN GIAN | BẮC NINH | ẨM THỰC
▪ Ký hiệu phân loại: 394.1 / V115H

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVV.021361

PHÒNG ĐỊA CHÍ:

- Còn trong kho: DCVV.000610Các sách khác