Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 05/09/2016 ]

Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan tỏa / Phạm Ngọc Anh (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Nguyễn Thị Kim Dung.... - H. : Dân trí, 2016. - 331tr.; 21cm

 Tóm tắt: Khai thác những giá trị cốt lõi, những kiến thức phong phú nhất về nhân cách Hồ Chí Minh và sức lan toả của những giá trị này trong các đối tượng dân cư, trong sức sống hiện tại và tương lai.
▪ Từ khóa: NHÂN CÁCH | ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
▪ Ký hiệu phân loại: 170 / NH121C

PHÒNG MƯỢN:

- Còn trong kho: MVL.020516; MVL.020517

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVL.018891

PHÒNG LUÂN CHUYỂN:

- Còn trong kho: LC.032607; LC.032608Các sách khác