Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 05/09/2016 ]

Ông Ké thượng cấp : Tiểu thuyết / Ma Trường Nguyên. - H. : Hồng Đức, 2016. - 226tr.; 19cm

 Tóm tắt: Tiểu thuyết hiện đại của nhà văn Ma Trường Nguyên về Bác khi còn ở Việt Bắc với tên gọi Ông Ké.
▪ Từ khóa: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI | VIỆT NAM | TIỂU THUYẾT
▪ Ký hiệu phân loại: 895.92234 / Ô455K

PHÒNG MƯỢN:

- Còn trong kho: MVV.021616, MVV21617
 
PHÒNG ĐỌC:
- Còn trong kho: DVV.021806

PHÒNG LUÂN CHUYỂN:

- Còn trong kho: LC.032732; LC.032733

 Các sách khác