Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 05/09/2016 ]

Tiến sĩ Việt Nam - những người làm làm rạng danh đất nước. - H. : Dân trí, 2016; 24cm T.1. - 1887tr.

 Tóm tắt: Khái quát tiểu sử, quá trình học tập,nghiên cứu, công tác, một số công trình nghiên cứu khoa học chính, các giải thưởng học tập, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước...của các tiến sĩ Việt Nam qua các thời kỳ từ 1075 đến nay trên toàn quốc và ở nước ngoài, sắp xếp theo thời kỳ và theo vần chữ cái của tên tác giả.
▪ Từ khóa: TIẾN SĨ | VIỆT NAM
▪ Ký hiệu phân loại: 920.0597 / T305S

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVL.018916Các sách khác