Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 05/09/2016 ]

Tổ quốc! Đường chân trời : Tập bút ký / Trương Thị Thương Huyền; Khánh An tuyển chọn. - H. : Thông tấn, 2016. - 231tr.; 21cm

Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết, ghi chép của tác giả về quê hương đất nước, con người Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc mà tác giả có dịp đặt chân tới như: Lũng Cú - Hà Gang, Trường Sa, Đất mũi Cà Mau...
▪ Từ khóa: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI | VIỆT NAM | BÚT KÍ
▪ Ký hiệu phân loại: 895.922803 / T450QU

PHÒNG MƯỢN:

- Còn trong kho: MVL.020525; MVL.020526

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVL.018898

 Các sách khác