Sự kiện
Triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên

 Ngày 14-12, Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (gọi chung là Ban Tổ chức) của tỉnh họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị.

Hội nghị quán triệt Kế hoạch số 01 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Công văn số 48 của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên  (6-1-1946 – 6-1-2016) và gặp gỡ các thế hệ đại biểu Quốc hội. Theo đó, tỉnh sẽ triển khai xây dựng băng hình tư liệu 70 năm Quốc hội Việt Nam, kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa XIII; tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam 70 năm qua, vị trí, vai trò của Quốc hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; tổ chức cho các đại biểu Quốc hội về nguồn thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang; gặp gỡ các thế hệ đại biểu Quốc hội.

Căn cứ Kế hoạch số 01 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Công văn số 48 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức của tỉnh phân công nhiệm vụ cho từng thành viên (gồm 12 đồng chí) để triển khai thực hiện; bàn các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm đạt kết quả cao. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc được giao để các hoạt động kỷ niệm của tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả.