Sự kiện
Bắc Ninh có thêm 1 NSND và 5 NSƯT

 Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) đợt 8 vừa diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Có 479 nghệ sĩ vinh dự được phong tặng, trong đó 102 NSND và 377 NSƯT.

NSND Thúy Cải.
 
Tỉnh Bắc Ninh vinh dự có 6 nghệ sĩ đã và đang công tác tại Nhà hát Dân ca Quan họ được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT thuộc lĩnh vực âm nhạc. Trong đó, NSƯT Thúy Cải, nguyên Trưởng Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh được phong tặng danh hiệu NSND và 5 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT là: Vũ Tự Lẫm, Nguyễn Mạnh Thắng (Văn Thắng), Nguyễn Thị Nhàn (Thanh Nhàn), Lương Trung Kiên, Nguyễn Thị Luyến (Hồng Luyến).

Việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT ghi nhận công sức, đóng góp của các nghệ sĩ đã phấn đấu, cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam.

Nguồn: baobacninh