Sự kiện
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2016

 Ngày 21-1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích.

 

 

Năm 2015, ngành VHTT&DL thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra, nổi bật là tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, chất lượng cao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, Đại hội Đảng các cấp; tổ chức nhiều sự kiện, chương trình có quy mô lớn như Về miền Quan họ 2015; Liên hoan Dân ca Việt Nam lần thứ VI khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ 201, nhiều giải thể thao lớn…

Ngành đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị của các di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, mừng thọ, đón nhận danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày truyền thống; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quản lý di tích, hoạt động lễ hội và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong lĩnh vực thể thao tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thành tích cao; triển khai mở các lớp đào tạo vận động viên năng khiếu tuyến huyện. Đối với phát triển du lịch đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết tạo ra sự phát triển mới, đồng bộ. Ngoài ra, ngành làm tốt vai trò quản lý nhà nước thực hiện chương trình hành động về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình…

Năm 2016, ngành VHTT&DL tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCH Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực VH,TT&DL được phê duyệt; quản lý tốt di tích lịch sử văn hóa; hướng dẫn thực hiện tốt nếp sống văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 22, số 191 của HĐND tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang, phấn đấu đạt 26% trở lên số đám tang được hỏa táng, điện táng; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu 87% gia đình văn hóa, 72% thôn, làng, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 95% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực thể thao, du lịch và gia đình…

Nguồn: baobacninh