Sự kiện
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh

 Ngày 28-6, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
 

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII Nguyễn Nhân Chiến chúc mừng 53 ông, bà được cử tri trong tỉnh tín nhiệm cao bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 với những nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Yêu cầu các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nghiên cứu, thảo luận dân chủ để bầu được người có đức, có tài, có năng lực đảm đương, gánh vác trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh khóa XVIII. Sau kỳ họp, HĐND tỉnh cần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chương trình công tác lớn của Tỉnh ủy, các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chủ yếu, giải pháp đột phá đề ra trong nhiệm kỳ để bàn, quyết định và ban hành các chương trình công tác, nghị quyết HĐND tỉnh.

Đối với UBND tỉnh cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chủ động vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp và tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Kỳ họp thông qua các báo cáo: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp tiến hành các thủ tục theo luật định để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Phong được bầu chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. HĐND bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; bầu Chánh văn phòng HĐND tỉnh.
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Thay mặt Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh và hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

HĐND tỉnh bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh khóa XVIII với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND bầu 19 ủy viên UBND tỉnh; bầu 24 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng thông báo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Ủy viên các Ban HĐND tỉnh và thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu các  thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và hứa quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao.