Sự kiện
Thư viện tỉnh trưng bày sách “Bắc Ninh-20 năm qua những trang sách”

          Ngày 6-2, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách với chủ đề “Bắc Ninh-20 năm qua những trang sách”. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai trương khu trưng bày sách “Bắc Ninh-20 năm qua những trang sách”.

         Phòng trưng bày sách báo được bố trí khoa học, hấp dẫn với hơn 2.000 bản sách về Đảng, Bác Hồ; hơn 500 bản sách là nguồn tài liệu địa chí, khái quát lịch sử, quá trình phát triển, những kết quả đạt được trên mọi mặt đời sống, xã hội của Đảng bộ, nhân dân Bắc Ninh, giới thiệu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, một số di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh và 96 bản hương ước phản ánh phong tục, tập quán các thôn trên địa bàn tỉnh; hơn 300 bản tạp chí của các ban, ngành; gần 200 sản phẩm thông tin của thư viện; 240 loại báo, tạp chí trung ương, ấn phẩm xuân của 57 tỉnh cùng 53 bản luận án Tiến sĩ, 296 bản luận văn Thạc sĩ và một số đề tài nghiên cứu về Bắc Ninh cũng được trưng bày giới thiệu đến công chúng trong dịp này… Đặc biệt, phòng trưng bày có sự phối hợp của Thư viện Quốc gia, Nhà xuất bản Dân trí, Nhà sách Tân Việt, Nhà sách Huy Hoàng, Nhà xuất bản Kim Đồng với 1.130 bản sách tham gia trưng bày là các ấn phẩm mới về mảnh đất, con người Bắc Ninh góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu trưng bày.

         Trưng bày sách “Bắc Ninh-20 năm qua những trang sách” được diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 28-2, giúp bạn đọc có góc nhìn đầy đủ hơn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đời sống văn hóa các vùng miền đồng thời tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về văn hóa đọc.

Minh Hường
Nguồn: Báo Bắc Ninh