Sự kiện
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Ninh

         Ngày 1/9/2017, tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Thư viện tỉnh. Đến dự buổi lễ có các ông: Lê Đắc Thuật, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Quang Khánh, Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh.

        Tại buổi lễ, đồng chí Lê Đắc Thuật - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều động bà Nguyễn Thị Luyên, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Ninh – đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

        Bà Nguyễn Thị Luyên- Giám đốc Thư viện tỉnh đã phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Lãnh đạo UBND tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ, đồng thời với cương vị mới sẽ cùng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh đoàn kết phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC