Sự kiện
Công đoàn Thư viện tỉnh tổ chức ngày Tết thiếu nhi cho con em cán bộ, viên chức.

 Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là ngày hội lớn với tất cả những em nhỏ trên toàn thế giới. Vào ngày này, trẻ em luôn nhận được sự tôn vinh từ cộng đồng, được gia đình yêu thương và dành cho các em nhiều niềm vui bất ngờ. Những "búp trên cành", những mầm non tương lai chính là một phần tài sản vô giá của gia đình, xã hội và các em sẽ là những người kế thừa, tiếp nối những hành trình cuộc sống của chính cha anh mình.