Sự kiện
Thư viện tỉnh Bắc Ninh tổ chức nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng thực hiện các Nghị quyết TW7, khóa XII của Đảng”

         Từ 8h ngày 29/8/2018, Thư viện tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng thực hiện các Nghị quyết TW7, khóa XII của Đảng”
        Địa điểm: Tại Hội trường Trường Trung cấp VHNT & DL Bắc Ninh. (Địa chỉ: Số 25 đường Thiên Đức, Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)
        Diễn giả: GS-TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương.
        Trân trọng mời bạn đọc tới dự!