Giới thiệu Tổng quan

 

TỔNG QUAN VỀ THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH 

 

  

           - Tên đơn vị: Thư viện tỉnh Bắc Ninh

- Trụ sở chính: Số 01, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Quá trình thành lập: Thư viện tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 111/QĐ-UB ngày 24/4/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng số biên chế được giao: 24

- Số bản sách: trên 150.000 bản

- Số báo, tạp chí đóng bìa: gần 3.000 quyển

- Số lượng sách bổ sung hàng năm: trên 8.000 bản

- Số lượng báo, tạp chí bổ sung hằng năm: 240 loại

- Đĩa sách nói: 300 chiếc

- Số thẻ cấp đổi hàng năm: trên 1.400 thẻ

- Tổng số thẻ bạn đọc đang được phục vụ: trên 3.000 thẻ

- Lượt phục vụ bạn đọc hàng năm: trên 70.000 lượt phục vụ tại chỗ.

- Lượt luân chuyển sách hàng năm: trên 200.000 lượt tại chỗ và 40.000 lượt cho các thư viện, tủ sách cơ sở.