Giới thiệu sách
[Đăng ngày: 10/09/2016 ]

[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Bác Hồ với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam / PGS.PTS.Đỗ Quang Hưng chủ biên; PGS.PTS.Phùng Hữu Phú, PTS.Bùi Đình Phong, Hồ Thức Hòa. - Tái bản có bổ sung. - H. : Lao động, 1999. - 291tr.; 19cm

[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Làm gì khi trẻ không biết nghe lời / Hasonbook. - H. : Thời đại, 2010. - 254tr; 21cm

[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Để thành công ở trường học / Khánh Linh biên soạn. - H. : Nxb.Thời đại, 2009. - 174tr; 21cm

[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam / B.s.: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Thu Hằng, Đỗ Xuân Tuất. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 303tr.; 21cm. - (70 năm thành lập nước)

[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt biên soạn. - H. : Thời đại, 2014. - 238tr.; 21cm. - (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người")

[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Việt Nam anh kiệt / Đặng Duy Phúc. - H. : Văn hoá thông tin, 2011. - 507tr; 21cm

[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Bác Hồ với Bắc Ninh / Biên soạn: Nguyễn Sỹ, Phạm Khắc Thiệu, Nguyễn Đăng Lâm, Lê Thị An. - Bắc Ninh : Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xuất bản, 2000. - 149tr; 21cm

[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Truyện kể về lòng bao dung / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2015. - 223tr.; 21cm

[Đăng ngày: 28/08/2016 ]

Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài; Tạ Huy Long minh họa. - H. : Kim Đồng, 2012. - 139tr; 21cm