Hoạt động
  Thực tiễn công tác phân loại tài liệu ở Việt Nam hiện nay

Công tác phân loại luôn được các thư viện và cơ quan thông tin trên thế giới hết sức quan tâm. Phân loại tài liệu là một khâu công tác quan trọng giúp cho việc kiểm soát thư mục, góp phần thúc đẩy việc khai thác, trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Trên thế giới và một số thư viện lớn ở Việt Nam, phân loại được áp dụng sâu rộng trong việc tổ chức kho mở và tra cứu thông tin.

  Áp dụng phân loại DDC tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Vì mục đích hội nhập và trao đổi thông tin, chia sẻ tiềm lực thông tin với các trung tâm thông tin, các thư viện lớn trên thế giới và trong khu vực bắt buộc các trung tâm thông tin, thư viện Việt Nam buộc phải áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về truy cập và trao đổi thông tin trong các hoạt động thư viện và dịch vụ thông tin, mà AACR2, MARC21, và DDC là ba công cụ quan trọng. Tại hội thảo quốc tế "Hệ thống và Tiêu chuẩn cho Thư viện Việt Nam" họp tại Hà Nội từ ngày 26/9 đến 28/9/2001 các thư viện, trung tâm thông tin Việt Nam thống nhất áp dụng ba chuẩn trên trong hoạt động thông tin - thư viện

  Góp ý cho bản dịch DDC 22/23

Chúng tôi rất hoan nghênh việc Thư viện Quốc gia Việt Nam đang tiến hành dịch DDC 22 sang tiếng Việt và sẽ cập nhật DDC 23 khi ấn bản này được công bố. Theo thoả thuận với OCLC, bản dịch tiếng Việt sẽ có phần mở rộng cho những mục liên quan đến Việt Nam để thuận lợi cho các thư viện khi phân loại tài liệu và tổ chức tìm tin.

  Thuận lợi và khó khăn khi phân loại tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ theo DDC

 Trong báo cáo của Thư viện Quốc gia tại Hội nghị “Sơ kết 3 năm áp dụng khung phân loại DDC trong ngành thư viện Việt Nam” đã nêu rõ: “Hiện nay DDC được áp dụng phổ biến trong các hệ thống thư viện công cộng và thư viện các trường đại học, tuy nhiên, hệ thống các thư viện chuyên ngành khoa học công nghệ gần như chưa áp dụng”.

  “Tìm hiểu kho sách Hán - Nôm” - Một bộ thư mục có giá trị cao

  Lời tác giả: Trần Văn Giáp (1898-1973) là một nhà khoa học xã hội và nhân văn đồng thời là nhà thư tịch học, thư mục học xuất sắc của Việt Nam. Ông đã để lại nhiều tác phẩm nghiên cứu về sử học, ngôn ngữ học, thư tịch học… mà một trong những tác phẩm lớn của ông là bộ thư mục “Tìm hiểu kho sách Hán Nôm”.

  Nhìn lại Khung phân loại DDC 14 - Bản dịch tiếng Việt

 Trong xu thế hội nhập, các chuẩn liên quan đến xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin đang được các nhà thư viện học Việt Nam nghiên cứu và tiếp cận để ngành thông tin - thư viện Việt Nam hòa nhập theo sự phát triển của ngành trên thế giới.

  Biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo quy tắc mô tả Anh – Mỹ (AACR2)

  Như chúng ta đã biết, trong biên mục mô tả xuất bản phẩm nhiều kỳ, cần lưu ý đặc biệt đến việc mô tả thông tin đặc thù của dạng tài liệu này. Thông tin đặc thù ở đây chính là thời gian xuất bản và/hoặc số thứ tự (tương ứng với vùng 3 trong tiêu chuẩn ISBD là vùng đặc thù của xuất bản phẩm nhiều kỳ [ấn phẩm tiếp tục]) (AACR2 12.3). Thời gian xuất bản và/hoặc số thứ tự còn được gọi là các định danh được mô tả trong các trường 362/500 của MARC 21.

  Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách

  Cách đây hơn 3 năm, thầy dạy chữ Hán Nôm của chúng tôi có ra bài tập viết và bình câu: “Thư trung hữu ngọc”, tức là “Trong sách có ngọc”.Thực vậy, những bậc vĩ nhân hay những người thành đạt nhất đều nói rằng một trong những yếu tố có vai trò quan trọng trong việc phát triển và định hướng tư duy của họ là việc đọc sách.

  Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)

  Tiêu chuẩn rất quan trọng cho ngành công nghiệp thư viện. Chúng cho phép các thư viện chia sẻ, trao đổi dữ liệu và tìm kiếm sản phẩm thư mực của nhau. Chúng cũng cho phép nhà cung cấp hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS) để phát triển một giao diện giữa các hệ thống khác nhau. Bài viết này phác thảo các tiêu chuẩn hiện có, làm thế nào các tiêu chuẩn này đang được sử dụng trong quá trình phát triển ILMS, và vai trò của các nhà cung cấp ILMS trong việc phát triển và duy trì các tiêu chuẩn.

  Giới thiệu khung phân loại LCC

  Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kì (LCC - Library of Congress Classification) nguyên là được thiết kế để tổ chức, phân loại và sắp xếp kho sách của chính thư viện này, lần đầu tiên được phát triển từ cuối thế kỉ XIX và sang đầu thế kỉ XX đã có nhiều thư viện khác sử dụng, đặc biệt là các thư viện đại học lớn ở Hoa Kì. Phạm vi sử dụng rộng dần và vượt ra khỏi lãnh thổ của Hoa Kì. Đến nay LCC cùng với DDC là những hệ thống phân loại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Văn phòng hỗ trợ và chính sách biên mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kì (Library’s Cataloging Policy and Support Office) bảo trì và phát triển hệ thống.

  Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)

  Tiêu chuẩn rất quan trọng cho ngành công nghiệp thư viện. Chúng cho phép các thư viện chia sẻ, trao đổi dữ liệu và tìm kiếm sản phẩm thư mực của nhau. Chúng cũng cho phép nhà cung cấp hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS) để phát triển một giao diện giữa các hệ thống khác nhau. Bài viết này phác thảo các tiêu chuẩn hiện có, làm thế nào các tiêu chuẩn này đang được sử dụng trong quá trình phát triển ILMS, và vai trò của các nhà cung cấp ILMS trong việc phát triển và duy trì các tiêu chuẩn.

Hoạt động khác