Tài liệu địa chí
 
Nhan đề : Lịch sử - Văn hóa Chùa Tiêu
Tác giả : Nguyễn Ngọc Đan (sưu tầm và biên soạn)
Nhà xuất bản :
Năm xuất bản : 2017
Mô tả vật lý :
Số đăng ký cá biệt :
Chi tiết | Tải về
 
Nhan đề : Chùa Dâu - Cổ Châu, Pháp Vân, Diên Ứng Tự
Tác giả : Nguyễn Quang Khải
Nhà xuất bản :
Năm xuất bản : 2017
Mô tả vật lý :
Số đăng ký cá biệt :
Chi tiết | Tải về
 
Nhan đề : Nguyễn Văn Cừ nhà lãnh đạo xuất sắc. Một tấm gương cộng sản mẫu mực
Tác giả :
Nhà xuất bản :
Năm xuất bản : 2017
Mô tả vật lý :
Số đăng ký cá biệt :
Chi tiết | Tải về
 
Nhan đề : Nhà Lý và Đền Đô
Tác giả : Nguyễn Tiến Lương
Nhà xuất bản :
Năm xuất bản : 2017
Mô tả vật lý :
Số đăng ký cá biệt :
Chi tiết | Tải về