Bài trích

     GIA BÌNH . Giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 3. Số 4222
     Ngày 15/2, tại Bắc Ninh, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.
                                                             DDC: 373.24/GI108MBài trích khác