Bài trích

     M.HIỀN . Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phương châm "4 tại chỗ" // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 3. Số 4230
     Ngày 23/2, Cụm thi đua số 11 - Bộ Công an do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm trưởng chủ trì đã tổ chức ký kết giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2017 giữa Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 9 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
                                                             DDC: 363.2/G115PHBài trích khác