Bài trích

     HOÀNG TUẤN . Tin vắn // TC.Giác ngộ. - 2017. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 5. Số 891
     Ngày 1/4, tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du đã diễn ra khóa tu thiền "Một ngày an lạc" nhằm tìm hiểu văn hóa Phật Giáo, văn hóa vùng Kinh Bắc. Đây là sự kiện nằm trong chương trình tiền APEC tại Việt Nam có tên gọi "Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn 2017".
                                                             DDC: 294.3/T311VBài trích khác