Bài trích

     BTTGP . Tin từ Giáo phận // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2017. - Ngày 30 tháng 7. - Tr 7. Số 31
     Ngày 18/7, tại giáo phận Thái Bình, Ban tổ chức khóa huấn luyện về cách viết tin, bài trong truyền thông đã đón hơn 100 các truyền thông viên từ các giáo phận, trong đó có Bắc Ninh về tham dự.
                                                             DDC: 230.09597/T311TBài trích khác