Bài trích

     NGỌC ANH . Trung tâm y tế TP Bắc Ninh: Đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân với hai chức năng là phòng bệnh và khám chữa bệnh // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 15. Số 201
     Bài viết về Trung tâm y tế TP Bắc Ninh, đang từng bước hoàn thiện về đội ngũ cán bộ chuyên môn và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
                                                             DDC: 362.12/TR513TBài trích khác