Bài trích

     THANH HÀ . Tiên Du, Bắc Ninh: Nhà có đám ma, phải thuê máy xúc về dọn... rác // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 4. Số 78
     Bài và ảnh phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt đang bủa vây tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.
                                                             DDC: 363.73/T305DBài trích khác