Bài trích

     NGUYỄN KHẮC THUẦN . Năm Tuất ấy diễn ra như thế : Những mẩu chuyện lịch sử// // Giáo dục và thời đại. - 2018. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 14. Số 49
     Bài viết về sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi vua với miếu hiệu Lý Thái Tổ (1010-1028) khai mở triều đại nhà Lý năm Canh Tuất 1010. Đức vua sinh năm Giáp Tuất 974, ở làng Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, nay thuộc địa phận thị xã Từ Sơn.
                                                             DDC: 959.7023/N114TBài trích khác