Bài trích

     QUỲNH ANH . Bắc Ninh: Phân luồng, chống ùn tắc giao thông dịp Hội Lim // Giao thông. - 2018. - Ngày 27 tháng 2. - Tr 6. Số 34
     Để đảm bảo An toàn Giao thông lễ hội Lim được tổ chức từ ngày 27-28/2, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt phương án phân luồng chống ùn tắc giao thông.
                                                             DDC: 363.12009597/B113NBài trích khác