Bài trích

     D.A . Tin vắn // Đầu tư. - 2018. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 2. Số 26
     UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn đốc thúc UBND thị xã Từ Sơn đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng đường TL127, đoạn từ thị xã Từ Sơn đến thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, thời gian xong trong quý I/2018.
                                                             DDC: 354.609597/T311VBài trích khác