Bài trích

     HOA TUẤN . 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 8. Số 20436
     Ngày 25/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi Hát dân ca quan họ và Vinh danh 47 nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. (Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20436).
                                                             DDC: 782.42162009597/H103BBài trích khác