Bài trích

     T.DƯƠNG . Lành mạnh mùa lễ hội Xuân 2018 : Xã hội// // Giáo dục và thời đại. - 2018. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 12. Số 48
     Bài viết về công tác quản lý lễ hội của các địa phương, trong đó có Bắc Ninh. Theo đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường giám sát, loại bỏ những hủ tục phản cảm.
                                                             DDC: 394.26/L107MBài trích khác