Bài trích

     Q.KHÁNH . Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 30 tháng 5. - Tr 1. Số 150
     Ngày 29/4, tại Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm và chúc mừng chùa Phật Tích nhân dịp Lễ Phật đản - Phật tịch 2562 - Dương lịch 2018.
                                                             DDC: 294.3/PH400CHBài trích khác