Bài trích

     P.HOA . Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành: Đào tạo nhân lực cho làng nghề truyền thống : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh// // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 6. Số 155
     Bài viết về Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành, nôi đào tạo nguồn nhân lực cho lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ làm nông nghiệp chuyển sang nghề khác.
                                                             DDC: 373.246/TR561TRBài trích khác