Bài trích

     HẢI HÀ . Từ Sơn (Bắc Ninh): Hàng loạt sai phạm ở dự án hàng chục tỷ đồng // Thanh tra. - 2018. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 4. Số 45
     Bài phản ánh những sai phạm của Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu vực dịch vụ thương mại làng nghề và bãi để xe, bãi gỗ phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn.
                                                             DDC: 352.809597/T550SBài trích khác