Bài trích

     HÀ ANH . Hơn 30 năm coi trại phong là nhà, bệnh nhân như ruột thịt // Lao động. - 2018. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 5. Số 127
     Bài viết về y tá Nguyễn Thị Xuân, SN 1957, ở huyện Quế Võ, người đã trực tiếp chăm sóc nhiều bệnh nhân phong tại Trại phong Quả Cảm, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh. Mặc dù đã được nghỉ hưu, nhưng y tế Xuân vẫn tình nguyện ở lại trại phong làm nhân viên hợp đồng, tiếp tục công việc chăm lo cho những bệnh nhân tàn tật, hoàn cảnh khó khăn.
                                                             DDC: 610.92/H464B



Bài trích khác