Đăng ký cấp thẻ trực tuyến
Họ và tên: *
Địa chỉ: *
Ảnh thẻ:
Phòng bạn đọc:
Ngày sinh:(dd/mm/yyyy)* Nam:       Nữ:
Nghề nghiệp:
Trình độ:
Điện thoại :* E-mail:
Làm việc/công tác:
Ngày đăng ký:  
Ghi chú:
     
Lưu ý
- Thông tin đăng ký không hợp lệ sẽ bị hủy. Ô dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập.
- Ảnh thẻ: phải là ảnh mới nhất từ 06 tháng trở lại đây.
- Sau 15 ngày đăng ký bạn đọc không đến làm thủ tục, thì thông tin đã đăng ký sẽ bị hủy.
- Xem thêm quy định cấp thẻ thư viện...