Tin tức
Nói chuyện chuyên đề về đồng chí Hoàng Quốc Việt

        Hơn 100 cán bộ, công nhân viên Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, bạn đọc thư viện tỉnh được nghe TS. Nguyễn-Sỹ tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

       Đồng chí Hoàng Quốc Việt tên khai sinh là Hạ Bá Cang, sinh ngày 28-5-1905 ở làng Đáp Cầu, tổng Đỗ Xá, huyện Võ Giàng, nay là phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; là con trai thứ 6 trong gia đình 7 người con, đến năm chín tuổi mới được theo học lớp Đồng ấu; mười hai tuổi đỗ bằng Sơ học yếu lược. Năm 1923, sau khi tốt nghiệp loại ưu trường Tiểu học Đáp Cầu, đồng chí vào học Trường Kỹ nghệ thực hành Hải Phòng.

        Sinh ra trong bối cảnh đất nước bị nô lệ, nhân dân cơ cực, lầm than, đồng chí Hoàng Quốc Việt sớm có tinh thần yêu nước, đồng cảm với nỗi thống khổ của đồng bào nên ý thức rõ trách nhiệm của người thanh niên trước vận mệnh của dân tộc để tìm đến những tư tưởng tiến bộ và sớm hòa mình vào các phong trào đấu tranh của nhân dân để giành độc lập cho dân tộc.

        Thông qua buổi nói chuyện các cán bộ, công nhân viên Sở VH-TT và Du lịch tỉnh, bạn đọc thư viện hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp mỗi người thêm tự hào về truyền thống quê hương cách mạng và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng quê hương, đất nước.

THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

 

Các tin khác