Tin tức
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp cơ sở

 

       Trong 2 ngày 05, 06/11, Thư viện tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thư viện, tủ sách các xã, phường, thị trấn, thôn làng trên địa bàn tỉnh.       Tham dự lớp tập huấn, các học viên được bồi dưỡng 5 chuyên đề, gồm: Công tác quản lý Nhà nước về thư viện; Hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh; Công tác bổ sung, mô tả tài liệu của thư viện; Công tác phân loại tài liệu và công tác tổ chức kho sách và phục vụ bạn đọc tại thư viện cơ sở. 

      Lớp tập huấn nhằm giới thiệu đến các cán bộ làm công tác thư viện, tủ sách ở cơ sở về sự quan tâm lãnh đạo, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thư viện, trang bị thêm kiến thức kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác thư viện cơ sở trong giai đoạn phát triền và hội nhập hiện nay, đặc biệt là với các học viên mới tham gia làm công tác thư viện, tủ sách cơ sở chưa có điều kiện tham dự các lớp tập huấn do Thư viện tỉnh tổ chức. 

       Đây là dịp để những người làm công tác thư viện, tủ sách trong tỉnh có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiết, mối liên kết trong công tác giữa các thư viện, tủ sách. Đồng thời, là dịp để các cán bộ thư viện cơ sở nhận biết đầy đủ hơn về thực trạng hoạt động, định hướng phát triển của sự nghiệp thư viện và phong trào đọc của nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần định hướng và nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, tủ sách trên địa bàn nhằm phần nào đáp ứng yêu cầu đọc ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Các tin khác