Tin tức
Thông tin công tác tư tưởng – văn hóa tháng 11

         Ngày 24-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin công tác tư tưởng – văn hóa tháng 11. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp thông tin một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  thông tin một số nội dung quan trọng.

 

       Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích sâu sắc các sự kiện trong nước, quốc tế và thông tin đến các đại biểu tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó nhấn mạnh: Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt cao, vượt mức kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển lên một tầm cao mới. Tiêu biểu là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 18,6% so với năm 2016 (chiếm 3,11% GDP cả nước, xếp thứ 4/63 tỉnh/thành phố); quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, vị thế của Bắc Ninh ngày càng tăng so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 75,2%; dịch vụ chiếm 21,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 3,0%; các lĩnh vực giáo dục – đào tạo có nhiều chỉ tiêu giữ vững ở thứ hạng cao. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực.

       Về phương hướng, mục tiêu năm 2018, tỉnh phấn đấu: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 10,5% đến 11,5%; thu ngân sách Nhà nước đạt 23.861 tỷ đồng; đến hết năm 2018, phấn đấu có tổng số 85 xã (chiếm 87,6%) và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 2%....

       Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với vai trò là cơ quan tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội của tỉnh, hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trên địa bàn, tạo điều kiện cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin, dư luận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách và điều chỉnh công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

       Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Cục thi hành án Dân sự tỉnh thông tin về công tác thi hành án dân sự thời gian qua, thực trạng và giải pháp trong thời tới; nghe lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh thông tin về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020..

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nội dung được thông tin tại hội nghị, trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu tài liệu, tập trung tuyên truyền, thông tin tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân một số nội dung như: Kết quả, thành tựu tỉnh đạt được trong năm 2017; nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường đầu tư cho phát triển kinh tế; sản xuất nông nghiệp, hướng tới nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII); thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 109 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự… và các nhiệm vụ chính trị, tình hình thời sự trong nước, Quốc tế theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy.

Thảo Nguyên
Nguồn: Báo Bắc Ninh
Các tin khác