Tin tức
UBND tỉnh đóng góp ý kiến vào Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (khóa XII)

        Ngày 12-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác Dân số trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị (ảnh).

        Sau khi được quán triệt, nghiên cứu nghiêm túc Nghị quyết TƯ 6, các ngành, các cấp đóng góp nhiều ý kiến, Sở Y tế tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và báo cáo tại hội nghị. Lãnh đạo Sở Y tế trình bày hai Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác Dân số trong tình hình mới.

       Đại diện các ngành thảo luận và đóng góp ý kiến về: Chỉ tiêu tuổi thọ bình quân; mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe, chiều cao trung bình; cần bổ sung thêm nội dung, giải pháp về ATTP; có cơ chế khen thưởng cho những cá nhân thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ và những cá nhân phát hiện, tố giác các hành vi mất ATVSTP; nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế cơ sở…

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan thường trực tiếp thu và xây dựng chương trình hành động cần sát với thực tế và rõ nét bản sắc, dáng dấp của tỉnh Bắc Ninh. Đối với Chương trình hành động tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,  thống nhất với chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2030 đạt 98% và yêu cầu bổ sung thêm các giải pháp về bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo ATTP; mở rộng đối tượng thụ hưởng chương trình Sữa học đường. Cần xem xét mục tiêu hình thành bệnh vin đa khoa khu vực theo hướng chuyên sâu, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống y tế cơ sở mà trọng tâm là trung tâm y tế cấp huyện và trạm y tế cấp xã. Riêng chỉ tiêu tuổi thọ bình quân, giao Sở Y tế và các ngành hữu quan nghiên cứu, đưa mục tiêu hợp lý, khả thi; Sở Y tế phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ dân số đô thị bảo đảm tính khách quan, chính xác, khả thi trong thực tiễn. Về Chương trình hành động công tác dân số trong tình hình mới, yêu cầu thể hiện rõ vai trò của Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động và phân loại các mục tiêu theo 2 giai đoạn (đến năm 2025 và đến năm 2030); bổ sung thêm nhiệm vụ của các, ngành, địa phương…
Tin, ảnh: Lê Đại – Việt Hoa
Nguồn: Báo Bắc Ninh
Các tin khác