Tin tức 2018
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

         Ngày 2-1, Tỉnh ủy – HĐND - UBND-UBMTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Bằng khen cho Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

 

       Dự, chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

        Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018. Năm 2017, Bắc Ninh đạt được những thành tựu xuất sắc, vượt trội trên các lĩnh vực, đưa hình ảnh của Bắc Ninh lên tầm cao mới, xác lập vai trò và vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, tổng sản phẩm (GRDP) chiếm 3,25% GDP cả nước, xếp thứ 4 toàn quốc. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 19,12% (kế hoạch đề ra tăng 9,0-9,2%). Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 968.846 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 29,85 tỷ USD, chiếm 14,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Bắc Ninh đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút FDI với 160 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 115 dự án với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh đạt 3,5 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 21.600 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, toàn tỉnh hiện có 73 xã và 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân đạt 18,14 tiêu chí/xã,. Công tác cải cách hành chính tạo bước đột phá với việc thành lập và đưa Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện hoạt động hiệu quả, sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện theo hướng bền vững; an sinh xã hội được quan tâm…

       Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bắc Ninh phấn đấu một số mục tiêu cơ bản: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng từ 10,5% - 11,5%; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 74,7%; Dịch vụ chiếm 22,7%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,6%); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 23.861 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 56.260 tỷ đồng; 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tạo việc làm cho 27.000 lao động; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 98%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều mới) còn 2,0%...

   

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho 15 xã.

 

        Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát động thi đua yêu nước với chủ đề “Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”. Trong đó tập trung vào12 nội dung cụ thể: Thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, nâng cao tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, thúc đẩy quá trình đô thị hóa; Phát triển, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thúc đẩy khởi nghiệp, tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, thực hiện các biện pháp cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, ICT Index. Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nâng cao chất lượng quản lý xây dựng cơ bản; Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý rác thải, nước thải; Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị.

         Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo một số vấn đề sau: Đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, giao thông… ; Nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh - truyền hình, giải quyết việc làm, an sinh xã hội ; Đảm bảo vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
  

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị.

 

        Nhân dịp này 10 đơn vị có thành tích xuất sắc được đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua; Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cùng với 20 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, 29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua cho 39 tập thể, đơn vị; Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2017; trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho 15 xã. 

Nguồn: Báo Bắc Ninh

 

 

 

Các tin khác