Tin tức
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH VỚI CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN SÁCH VỀ CƠ SỞ

Công tác đưa thông tin về cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng

trong hoạt động chuyên môn của thư viện tỉnh. Đây là nhiệm vụ chính trị và là

yếu tố quan trọng giúp chuyển tải các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường

lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; góp phần tích cực đáp ứng nhu

cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của cán bộ, nhân dân trên toàn tỉnh. Mỗi năm,

Thư viện tỉnh luân chuyển hàng nghìn lượt sách, phục vụ cho hàng chục nghìn

lượt bạn đọc tại các thư viện, tủ sách cơ sở.

Thư viện tỉnh Bắc Ninh là trung tâm văn hóa thông tin, là nơi nghiên cứu,

học tập và giải trí của người dân. Ngoài việc phục vụ đọc tại chỗ, cho mượn về

nhà tại trụ sở chính, Thư viện tỉnh còn tổ chức luân chuyển sách cho mạng lưới

thư viện cơ sở, gồm thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, thư viện chuyên ngành,

thư viện cơ quan, ban ngành, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, tủ sách nhà

văn hóa thôn làng khu phố…

Với nội dung phong phú và đa dạng về các lĩnh vực: chính trị xã hội, văn

học nghệ thuật, kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp; phổ biến kinh nghiệm tiên

tiến, kiến thức khoa học – kỹ thuật; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tuyên truyền,

phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu văn hoá các

dân tộc của Việt Nam và thế giới; sách thiếu nhi.... Trong những năm qua để tổ

chức tốt hoạt động luân chuyển sách, báo xuống cơ sở Thư viện tỉnh Bắc Ninh

đã không ngừng lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu vào kho luân chuyển. Hàng năm

ngoài nguồn sách theo chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Văn hoá, Thể thao

và Du lịch đầu tư, Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của

UBND tỉnh Bắc Ninh, Thư viện Quốc gia Việt Nam, các nhà xuất bản, nhà sách

để bổ sung tài liệu vào kho luân chuyển, cho đến nay kho luân chuyển của Thư

viện tỉnh Bắc Ninh đã có trên 31.000 bản sách.

  Hiện nay toàn bộ vốn tài liệu nhập vào kho luân chuyển của Thư viện tỉnh

Bắc Ninh đã được xử lý nhập dữ liệu với đầy đủ mã vạch và quản lý việc mượn,

trả tài liệu trên phần mềm vì vậy rất thuận lợi cho cán bộ trong việc theo dõi số

lượng tài liệu mượn, trả tại các điểm luân chuyển.

  Nhằm khai thác triệt để vốn tài liệu của kho luân chuyển, Thư viện tỉnh

Bắc Ninh đã duy trì hoạt động của các điểm, các tủ sách cơ sở hiện có, không

ngừng mở rộng và phát triển hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở rộng khắp trên

toàn tỉnh đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Từ năm 2003

đến nay Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã luân chuyển được 48.375 bản sách; phục vụ

trên 200.000 lượt bạn đọc với trên 400.000 lượt sách, báo luân chuyển. Thư viện

tỉnh Bắc Ninh xây dựng quy chế luân chuyển theo định kỳ 2 tháng 1 lần tổ chức

luân chuyển sách xuống các điểm, mỗi điểm từ 100 đến 150 bản/ 1 lần. Cùng

với đó là các hình thức tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, các

em học sinh, các cháu thiếu niên, nhi đồng hiểu và tôn vinh sách, quảng bá văn

hóa đọc, hình thành được phong trào đọc sách rộng rãi trong toàn thể cán bộ,

công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên và lực

lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhân

dân tỉnh nhà. giúp người dân tìm hiểu, tiếp cận và khám phá thêm những điều kỳ

diệu trong kho tàng văn hóa tri thức của nhân loại. Khuyến khích khả năng sáng

tạo, tạo nên môi trường học tập suốt đời cho mọi người. Để tình yêu đối với sách

trở thành một niềm hạnh phúc, một mong muốn làm giàu cho tâm hồn của mỗi

con người, là việc làm cần thiết không chỉ của gia đình, nhà trường mà của toàn

xã hội, góp phần đưa phong trào đọc sách báo trở thành nét đẹp văn hóa của con

người Bắc Ninh - Kinh Bắc trong thời kỳ giao lưu, hội nhập;

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tìm

hướng đi thích hợp cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã, phục vụ Chương trình

mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, chung tay xây dựng nông thôn mới,

ngày 4/2/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ trong việc tăng cường tổ

chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn

2013 - 2020.  Thực hiện chủ trương chung của 2 ngành, Thư viện tỉnh Bắc Ninh

đã thống nhất với Bưu điện tỉnh xây dựng quy chế luân chuyển, quản lý tài sản

một cách chặt chẽ, phù hợp với nghiệp vụ thư viện cũng như yêu cầu thực tế của

địa phương.  Theo đó, chương trình sẽ lần lượt triển khai đến toàn bộ các điểm

Bưu điện văn hóa xã tại các xã được lựa chọn tham gia Chương trình xây dựng

Nông thôn mới của tỉnh. Tháng 7 – 2014, Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp

với Bưu điện tỉnh luân chuyển Đợt 1 cho 28 điểm Bưu điện văn hóa xã, cụ thể:

huyện Yên Phong: 03 xã; Thị xã từ Sơn: 03 xã; huyện Tiên Du: 03 xã; huyện

Lương Tài: 03 xã; huyện Thuận Thành: 04 xã; huyện Gia Bình: 03 xã; huyện

Quế Võ: 06 xã; thành phố Bắc Ninh: 03 xã, mỗi điểm là 50 bản sách. Thời gian

luân chuyển sách được thực hiện theo định kỳ 3 tháng một lần. Nhằm bảo quản

tốt kho sách luân chuyển và phát huy tối đa tác dụng của tài liệu, thư viện tỉnh

đã xây dựng những quy chế giao  nhận sách với các cơ sở để có thể tiếp tục quay

vòng tài liệu đến các cơ sở mới

Với việc làm thiết thực này Thư viện tỉnh đã góp phần phổ biến kiến thức

khoa học công nghệ mới,  kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kiến thức để chăm sóc

sức khoẻ bản thân và gia đình để áp dụng vào cuộc sống nhằm phát triển kinh tế,

góp phần xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra còn tạo thói quen đọc sách, duy trì

văn hoá đọc cho người dân nông thôn, nhằm khai thác triệt để vốn sách báo của

thư viện tỉnh phục vụ cộng đồng, nâng cao hiệu quả sử dụng sách báo trong khi

vốn tài liệu tại đây còn hết sức khó khăn, góp phần nâng cao mức hưởng thụ

sách, báo cho người dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giúp phát triển văn

hóa đọc một cách sâu rộng, tiến tới xây dựng một xã hội đọc sách. Từ thực tế

thực hiện việc luân chuyển sách, báo phục vụ cơ sở ở tỉnh Bắc Ninh đã khẳng

định chủ trương luân chuyển sách, báo phục vụ cơ sở của Bộ Văn hóa Thể thao

và du lịch là hoàn toàn đúng đắn. Thư viện tỉnh Bắc Ninh mong nhận được sự

ủng hộ, quan tâm của các cấp, các ngành để hoạt động luân chuyển sách, báo

phục vụ cơ sở đạt hiệu quả hơn .

Sau hơn 10 năm hoạt động, công tác luân chuyển sách của thư viện tỉnh

Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả: làm phong phú kho sách ở cơ sở, thu hút

đông đảo bạn đọc đến sử dụng tài liệu. Hiệu quả lớn nhất của việc luân chuyển

sách đối với cơ sở chính là trực tiếp đưa sách, báo đến với người dân, giúp cho

người dân nông thôn có cơ hội dễ dàng tiếp cận thông tin, cập nhật thường

xuyên các kiến thức khoa học, kỹ thuật tiến bộ để phát triển kinh tế; giúp người

dân hiểu biết và làm theo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của

Nhà nước, công tác luân chuyển sách xuống cơ sở không chỉ đáp ứng nhu cầu

nghiên cứu, học tập, cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm mà còn là nơi giải

trí và thư giãn sau những giờ lao động mệt mỏi, căng thẳng của toàn thể nhân

dân trên địa bàn toàn tỉnh. Một số nơi đã làm tốt công tác luân chuyển và phục

vụ bạn đọc rất hiệu quả như: Tủ sách thôn Vọng Nguyệt (Tam Giang – Yên

Phong), Thư viện khu phố Trang Liệt (Trang Hạ - Từ Sơn), Tủ sách thôn Kim

Đôi (Kim Chân – TP. Bắc Ninh), tủ sách thôn Chi Hồ (Tân Chi – Tiên Du), tủ

sách thôn Đô Đàn (Chi Lăng – Quế Võ)...Trong những năm tới Thư viện tỉnh

Bắc Ninh sẽ tiếp tục luân chuyển cũng như mở rộng và phát triển hệ thống thư

viện, tủ sách cơ sở rộng khắp trên toàn tỉnh đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng

phong phú, đa dạng của bạn đọc tỉnh nhà.

Thư viện tỉnh Bắc Ninh

Các tin khác