Tài liệu địa chí
Lối chơi quan họ
 
Nhan đề : Lối chơi quan họ
Tác giả : Ngô Văn Đảm, Vũ Hữu Trường, Thanh Ngân...
Nhà xuất bản :
Năm xuất bản : 2016
Mô tả vật lý : 2006. - 175tr.; 19cm
Số đăng ký cá biệt : PHÒNG MƯỢN: MVV.018323▪ PHÒNG ĐỌC: DVV.018871; DVV.018872▪ PHÒNG LUÂN CHUYỂN: LC.015919▪ PHÒNG ĐỊA CHÍ: DCVV.000505
Tìm hiểu lịch sử quan họ, quá trình hình thành các lối chơi quan họ, những qui ước và ý tưởng trong các lối chơi quan họ. Bàn về cách hát quan họ gốc. Giới thiệu về làng quan họ Bồ Sơn... ▪ Từ khóa: NGHỆ THUẬT | ÂM NHẠC | NGHỆ THUẬT DÂN GIAN | DÂN CA QUAN HỌ | BẮC NINH ▪ Ký hiệu phân loại: 390.09597 / L452CH

Display PDF Control

Tài liệu khác