Tài liệu địa chí
Lịch sử Đảng bộ xã Hoàn Sơn
 
Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ xã Hoàn Sơn
Tác giả : Nguyễn Đức Xiêm
Nhà xuất bản : Đảng bộ xã Hoàn Sơn xb
Năm xuất bản : 2016
Mô tả vật lý : Bắc Ninh : , 2008. - 136tr; 19cm
Số đăng ký cá biệt : ▪ PHÒNG ĐỌC: DVL.007692; PHÒNG MƯỢN: MVL.008113; PHÒNG ĐỊA CHÍ: ĐCVL000617
Giới thiệu địa lý, con người của xã Hoàn Sơn; Lịch sử đấu tranh cách mạng của xã trong thời kỳ chống Mỹ cứu nướcc và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. ▪ Từ khóa: LỊCH SỬ | ĐẢNG BỘ | HUYỆN TIÊN DU | BẮC NINH | XÃ HOÀN SƠN ▪ Ký hiệu phân loại: 324.25970750959727 / L302S

Display PDF Control

Tài liệu khác