Tin tức 2015
   Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2015 với chủ đề “Việt Nam – Đất nước, con người”

Ngày 23/6/2015, Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận; Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2015 với chủ đề “Việt Nam – Đất nước, con người” tại tỉnh Bình Thuận.

  Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng Thư mục báo, tạp chí trung ương có nội dung phản ánh về địa phương”

Ngày 7-9, Thư viện tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng Thư mục báo, tạp chí trung ương có nội dung phản ánh về địa phương”.

  Các tin khác